Diskuse na různá téma
10. 7. 2019 18:33
Rubrika: ZRCADLO

. . . co je nezasloužený dar ? Považuji za nespravedlnost, že se někdo narodí a již po svem zrodu je zdravý, narodí se do rodiny která žije na vysoké životní úrovni, je bohatá, a takový jedinec získá i genetickou inteligenci a další vlastnosti pro…


6. 12. 2017 11:16
Rubrika: ZRCADLO

. . . velké vítězství ďábla bylo, že dokázal přesvědčit většinu lidí, že neexistuje . . . pokračuje však dál a obsazuje všechny druhy sdělovacích médií ! Tím se mu daří ovládat myšlení naprosté většiny lidstva. Dalším jeho cílem bude ovládnutí sexu …


11. 12. 2019 17:20
Rubrika: ZRCADLO

. . . definice, nebo význam slova morálka, morální, se dá vyhledat ve slovnících, knihách, i na internetu, (viz také můj pokus v Signálech, článek z 16.9.2019), ale zákonné ustanovení, na ochranu morálky, u nás neexistuje.Mohu se zeptat proč, ale…


17. 11. 2019 16:41
Rubrika: ZRCADLO

, , , dnes je uctívané výtočí tak zvané "Sametové revoluce".V rozhlase, televizi . . . venku je plno sametu. Oslavuje se výročí 17.listopadu, kdy byla nastolena demokracie a svoboda. Vedou se rozhovory přednášky, říkají se názory, co vlastně se…


19. 10. 2019 10:55
Rubrika: ZRCADLO

Pravdivé a srozumitelné informace jsou pro každé společenství, (tedy i lidské) nepostradatelné. V dnešní době, zejména v naší demokratické a svobodné společnosti, jsou informace poskytovány tzv. sdělovacími prostředky (tisk, rozhlas, televize,…


17. 10. 2019 11:54
Rubrika: ZRCADLO

. . . proč ne . . . přikývne souhlasně mnoho lidí a řekne si : " co z toho života budu mít, když se úzkostlivě budu snažit žít podle pravidel společnosti, nebo církví, pilně pracovat, mít hodně dětí, starat se o ně a každý den večer značně unaven…


5. 10. 2019 12:03
Rubrika: ZRCADLO

. . . jsou to Ježíšova slova k apoštolům kterými zakonči svoji odpověď na otázku apoštola Petra, který se ho zeptal: " . . . my jsme opustili všechno a šli jsme za Tebou - co tedy za to dostaneme ??? " (viz Mat. 19, 27-30). Ježíš ve své odpově…


16. 9. 2019 14:51
Rubrika: ZRCADLO

Definovat pojem "morálka" , je velmi složité- (viz např. Vikipedie).Jako příklad z této definice uvádím: . . . morální je správné jednání ve společnosti, týkající se věcí závažných a podstatných, jimž se člověk řídí z vnitřního přesvědčení. Nebo . .…


14. 9. 2019 13:27
Rubrika: ZRCADLO

. . . Ještě nedávno byla rodina považována za základ lidské společnosti a byla tvořena trvalým církevním svazkem pouze MUŽE a ŽENY, nebo občanským svazkem MUŽE a ŽENY. Vývoj lidské společnosti však pokročil "KUPŘEDU" a za pojmem "rodina" si dnes…


9. 9. 2019 17:44
Rubrika: ZRCADLO

. . . poslouchám rozhovory zajímavých osobnostíi s reportéry rozhlasu a televize a začal jsem si všímat, že dostanou-li otázku, pro ně nepříjemného, zejména politického charakteru, odpovídají většinou formou OTÁZKY. Například otázka reportéra: ". . …


3. 6. 2019 18:35
Rubrika: ZRCADLO

Jsme demokratická společnost, máme svobodně volené zastupitele ve svém vedení, ale kam směřujeme ? Naší společnosti jsou sdělovacími prostředky, divadly, filmy, zprávami předkládány jako samozřejmost problematické záležitosti ovlivňující současnost,…


25. 4. 2019 9:52
Rubrika: ZRCADLO

Panna Maria, žena povznesená nad všechny muže i ženy.


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková